List of Josei Best Novel

Eight Treasures Trousseau

Eight Treasures Trousseau

Butterfly's Shadow Beneath the Moon
Legend of Fu Yao

Legend of Fu Yao

Tian Xia Gui Yuan